Гаранции

Вътрешен контрол

В HIT Max се спазват се конкретни правила и норми за контрол на храните на всички етапи от получаването им , при тяхното хладилно съхранение и предлагането им на потребителя в безупречен вид. Преснотата, свежестта и качеството са нашите стил и традиция.Хигиена и чистота HIT Max има високи стандарти за ред, хигиена и чистота. Контактните повърхности които са в допир с неопакованите храни редовно се подлагат на микробиологичен анализ, за да се гарантира тяхната безопасност. Чрез лабораторни анализи се доказва и качеството на предлаганите храни.

Външен контрол

В HIT Max е изградена система за вътрешен контрол и мониторинг на храните. Спазват се всички изисквания на европейското и национално законодателство при производството и търговията с храни. С оглед постигане на високо равнище на защита на здравето на потребителите и гарантиране правото им на информация, на всички категории храни е поставено подходящо етикетиране, включващо информация за съдържание, произход и алергени.

Гаранция за пресни стоки

Стоките, които предлагаме, са винаги пресни. Ако въпреки това намерите продукт, който не е достатъчно пресен или с изтекъл срок на годност, ще получите същия продукт безплатно!

Гаранция за замяна

Ако промените решението си ….При нас можете да върнете неупотребявана и оригинално опакована стока в срок до две седмици след закупуването й. Срещу представяне на касова бележка Хит ще приспадне цената й от сумата на следващата Ви покупка. Лабораторен анализ: Една от основните мерки за контрол е лабораторният анализ на основните групи храни: прясно свинско и говеждо месо, кайма и месни заготовки, колбаси, птиче месо, риба, млечни продукти и салати, готови ястия с ежемесечна честота на тестване.Основен акцент е и собственото производство от варено-пушени и сурово-пушени колбаси и деликатеси.