Monthly Archives: октомври 2018

Защита на личните данни

Основни принципи за защита на данните на http://www.hit-max.bg/ съгласно член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Защитата на  личната Ви сфера е с висок приоритет за нас,  защото ние възприемаме защитата на личните данни като  основен принцип за качественото предлагане на услуги и информация. Следните правила за защита на личните данни целят да […]